MU Online | TEST: 9h00 26/5, OPEN 9h00 29/5

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 20:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 20:00
Huyết Lâu Server 2,3 20:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | TEST: 9h00 26/5, OPEN 9h00 29/5!